Zasady funkcjonowania Biblioteki

Grafika przedstawiająca fronton Biblioteki Miejskiej z tabliczką zawieszoną nad kolumnami z tekstem "Biblioteka główna i filie otwarte".

OD 1 MARCA 2022 R. WOLNY DOSTĘP DO KSIĘGOZBIORU Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZKU:

♦ DEZYNFEKCJI RĄK
♦ ZAKRYWANIA UST I NOSA
♦ ZACHOWANIA DYSTANSU (1,5 – 2 m)

Infografika informująca o godzinach otwarcia biblioteki i danych teleadresowych. Tekst: "Godziny otwarcia. Biblioteka Główna, ul. Głęboka 7A: poniedziałek: 8.00 – 15.00, wtorek– piątek: 10.00 – 18.00, sobota: 8.00 - 15.00. Filia nr 1, poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00. Filia nr 2: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00, środa: 10.00 – 18.00. Filie: 3, 4, 5, 7: poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00. Zapraszamy. Rezerwacja telefoniczna: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7A – Wypożyczalnia dla dorosłych tel. 81 45 11 903, Oddział dla dzieci i młodzieży tel. 81 45 11 902, Filia nr 1, ul. Lubelska 25, tel. 81 45 11 915, Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 7, tel. 81 45 11 982, Filia nr 3, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81 45 11 983, Filia nr 4, ul. Włostowicka 36, tel. 81 45 11 984, Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8, tel. 81 45 11 985, Filia nr 7, ul. 6-go Sierpnia 30, tel. 81 45 11 927".

Godziny pracy Biblioteki obowiązujące od dnia 1 marca 2022 r.:

Biblioteka Miejska w Puławach, ul. Głęboka 7A
poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 15.00

Filia nr 1, ul. Lubelska 25
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00

Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 7
poniedziałek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 9.00 – 17.00

Filia nr 3, ul. Eustachiewicza 3
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Filia nr 4, ul. Włostowicka 36
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Filia nr 7, ul. 6-go Sierpnia 30
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

UWAGA!
W czasie godzin otwarcia filii obowiązują krótkie przerwy na dezynfekcję.

       Informacje szczegółowe:

  1. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk.
  2. Przy stanowisku obsługi może przebywać maksymalnie jedna osoba. Pozostali czytelnicy proszeni są o zachowanie dystansu.
  3. Zachęcamy do przeglądania naszego katalogu on-line; tworzenia listy i zamawiania książek:
    – zdalnie za pośrednictwem konta czytelnika i katalogu on-line
    – telefonicznie bądź mailowo; e-mail: zamow@biblioteka.pulawy.pl

Wcześniejsze zamówienie pozwoli przygotować zestaw pozycji według zgłoszonego zapotrzebowania. Usprawni to obsługę (będzie szybciej i bezpieczniej).

       Rezerwacje i zamówienia książek:

  Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7A – Wypożyczalnia dla dorosłych, tel. 81 45 11 903
  Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7A – Oddział dla dzieci i młodzieży, tel. 81 45 11 902
  Filia nr 1, ul. Lubelska 25, tel. 81 45 11 915
  Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 7, tel. 81 45 11 982
  Filia nr 3, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81 45 11 983
  Filia nr 4, ul. Włostowicka 36, tel. 81 45 11 984
  Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8, tel. 81 45 11 985
  Filia nr 7, ul. 6-go Sierpnia 30, tel. 81 45 11 927

Powyższe regulacje obowiązują do odwołania.

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu do kierownictwa Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.