Wakacje z książką

Dziecko siedzące na zielonym krzaczku na plaży, w rękach trzyma otwartą ogromną błękitną książkę. Obok leży kocyk w biało-niebieskie pasy. Powyżej na niebieskim tle sugerującym morze napis: "Wakacje z książką".

Idealny plan na lato? Ciekawa lektura… i udział w naszej akcji “Wakacje z książką”!

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat zachęcamy do odwiedzania biblioteki, wypożyczania książek i oczywiście podjęcia wakacyjnego wyzwania czytelniczego  “Wakacje z książką”. Trwająca od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. zabawa ma na celu  zachęcanie najmłodszych do czytania i odwiedzania Biblioteki.

W akcji „Wakacje z książką” może wziąć udział każde dziecko (w wymaganym przedziale wiekowym) posiadające kartę biblioteczną na swoje imię i nazwisko oraz podpisaną zgodę rodzica/opiekuna. Zabawa polega na wypożyczaniu książek i zbieraniu naklejek na karcie uczestnika, którą można pobrać w Oddziale dla dzieci, przy ul. Głębokiej 7A i w Filiach. Za zebranie co najmniej 8 naklejek każdy uczestnik otrzyma upominek. Zapełnione karty należy złożyć w Oddziale dla dzieci do dnia 31.08.2021 r. Nagrody będą wręczane we wrześniu.

Dzieci, którym nie uda się zdobyć wszystkich naklejek za wypożyczanie książek, mogą uzupełnić swoją kartę poprzez zrealizowanie dodatkowych zadań, np. wykonanie ilustracji do ulubionej bajki lub stworzenie krzyżówki, której głównym hasłem będzie “biblioteka” (wszystkie zadania wyszczególnione są w Regulaminie).

Regulamin – Wakacje z książką
Zgoda rodzica

Plakat akcji "Wakacje z książką". W prawym górnym rogu napis: "Zapraszamy dzieci w wieku 4-12 lat na Wakacje z książką". Poniżej dziecko siedzące na zielonym krzaczku, w rękach trzyma otwartą ogromną błękitną książkę. Pod rysunkiem na żółtym tle informacje: "Baw się z nami! z radością czytaj książki, chętnie realizuj zadania, zbieraj naklejki i ... odbierz nagrodę. Wystarczy: być czytelnikiem Biblioteki Miejskiej w Puławach, odebrać kartę uczestnika i zbierać naklejki, oraz cieszyć się przyjemnością z lektury w czasie wakacji. Akcja trwa 25.06-31.08.2021. Regulamin na stronie www.biblioteki.pulawy.pl oraz w placówkach Biblioteki Miejskiej w Puławach". W prawym dolnym rogu logo "Biblioteka Miejska w Puławach, ul. Głęboka 7A".