Projekty 2022

PROGRAMY REALIZOWANE W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W PUŁAWACH W 2022 ROKU

Z KSIĄŻKĄ W ŚWIAT

„Z książką w świat” to projekt adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat. Głównym celem zadania jest zaszczepienie w młodych czytelnikach miłości do książek i literatury, umożliwienie im osobistego spotkania pisarzy, twórców i animatorów oraz rozszerzenie usług biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb młodych odbiorców. Działania podzielone na dwa bloki: Czytam i poznaję oraz Bawię się i uczę, w ramach których odbędą się spotkania autorskie, warsztaty literackie, zajęcia czytelnicze, akcja wakacyjna, konkurs plastyczny, wystawy i teatrzyki promujące polskie piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży. Działania te pozwolą rozwinąć kreatywność i umiejętności twórcze oraz zdobyć wiedzę na temat książki i etapów jej powstawani

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.