Grafika ozdobna 'Dla Ciebie! Dla Wszystkich!'

Biblioteka Miejska w Puławach jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miasta Puławy. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.
Zgodnie z formułą biblioteki publicznej, realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych różnych grup wiekowych i zawodowych. Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne z różnych dziedzin wiedzy. Jest miejscem usług i informacji świadczonych w oparciu o nowe technologie komputerowe, miejską instytucją kultury aktywizującą i zapraszającą do współpracy z placówkami sieci bibliotecznej środowiska twórcze oraz stwarzającą możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom:

• dogodny dostęp do zasobów i usług bibliotecznych w ramach miejskiej sieci bibliotek publicznych (biblioteka główna, 6 filii miejskich, 1 filia szpitalno-publiczna)
• bogate i różnorodne zbiory (książki, czasopisma, multimedia, książki mówione, regionalia), wypożyczane na zewnątrz i udostępniane prezencyjne
• zmodernizowany warsztat informacyjny, który oprócz tradycyjnych źródeł i nośników informacji oferuje elektroniczny katalog, zasoby informacyjne Internetu
• system wypożyczeń międzybibliotecznych, umożliwiający sprowadzanie różnorodnych materiałów bibliotecznych z innych bibliotek
• lekcje biblioteczne i inne działania edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
• spotkania autorskie, wystawy, wykłady i prelekcje dla dorosłych

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom: dogodny dostęp do zasobów i usług bibliotecznych w ramach miejskiej sieci bibliotek publicznych (biblioteka główna, 6 filii miejskich, 1 filia szpitalno-publiczna), bogate i różnorodne zbiory (książki, czasopisma, multimedia, książki mówione, regionalia), wypożyczane na zewnątrz i udostępniane prezencyjne, zmodernizowany warsztat informacyjny, który oprócz tradycyjnych źródeł i nośników informacji oferuje elektroniczny katalog, zasoby informacyjne Internetu, system wypożyczeń międzybibliotecznych, umożliwiający sprowadzanie różnorodnych materiałów bibliotecznych z innych bibliotek, lekcje biblioteczne i inne działania edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, spotkania autorskie, wystawy, wykłady i prelekcje dla dorosłych.