Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne!

Aby zostać czytelnikiem biblioteki wystarczy:

• wypełnić kartę zapisu (jeśli nie masz 18 lat kartę zapisu muszą podpisać rodzice lub opiekunowie prawni),
• okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość: (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

Czytelnik otrzymuje kartę, która uprawnia do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz bezpłatnego dostępu do Internetu.