Kontakt

KONTAKT

BIBLIOTEKA MIEJSKA W PUŁAWACH
ul. Wojska Polskiego 2
24-100 Puławy
NIP 716-10-68-461

Dyrektor
Małgorzata Szczypa
dyrektor@biblioteka.pulawy.pl

Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji
* Oddział dla dzieci i młodzieży
81 45 11 902

* Wypożyczalnia dla dorosłych
81 45 11 903

Sekretariat
81 45 11 901

Księgowość
81 45 11 907

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
81 45 11 909

Dział Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa
81 45 11 910

FILIE

Filia nr 1 - 81 45 11 915
ul. Lubelska 25

Filia nr 2 - 81 45 11 982
ul. Sienkiewicza 7

Filia nr 3 - 81 45 11 983
ul. Eustachiewicza 3

Filia nr 4 - 81 45 11 984
ul. Włostowicka 36

Filia nr 5 - 81 45 11 985
ul. Legionu Puławskiego 8

Filia nr 6 - 81 45 02 254
ul. Bema 1

Filia nr 7 - 81 45 11 927
ul. 6-go Sierpnia 30