Teatrzyk Kamishibai

Małych i dużych miłośników bajek zapraszamy na teatrzyk kamishibai

Kamishibai to teatr obrazkowy wywodzący się z tradycyjnej japońskiej sztuki opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, drewnianej, częściowo otwartej skrzynki, pełniącej rolę sceny – ekranu.

Poprzez formę małego spektaklu teatralnego dzieci, będące głównym odbiorcą kamishibai, odbywają podróż do magicznej krainy teatru i literatury jednocześnie, poszerzają swoje słownictwo, a także uczą się wrażliwości oraz dokonywania oceny i wyboru między dobrem a złem.

Odcinek 5: “Dwa ptaszki”, tekst: Julian Brudzewski, ilustracje: Piotr Zatorski (czyta: Elżbieta Nawrocka)

 

Odcinek 4: “O zajączku, który nie chciał się dzielić”, tekst i ilustracje: tekst i ilustracje: Barbara i Tomasz Piątkowscy (czyta: Elżbieta Nawrocka)

 

Odcinek 3: “Mądra kurka”, tekst i ilustracje: Anna, Barbara i Tomasz Piątkowscy (czyta Elżbieta Nawrocka)

 

Odcinek 2: “Jak Leon polubił siebie”, tekst i ilustracje: Barbara i Tomasz Piątkowscy (czyta: Elżbieta Nawrocka)

 

Odcinek 1: “Prawda i kłamstwo”, tekst i ilustracje: Barbara i Tomasz Piątkowscy (czyta: Elżbieta Nawrocka)