Spotkanie z Romaną Rupiewicz

“Kosmos Aniołów I – XIV wiek” dr Romana Rupiewicz
12 września 2023 r., godz. 16.00

Serdeczne zapraszamy na spotkanie z dr Romaną Rupiewicz, podczas którego porozmawiamy o sztuce, kulturze i religii oraz roli aniołów w ikonografii średniowiecznej.

Romana Rupiewicz ukończyła historię literatury wczesnochrześcijańskiej oraz historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół ikonografii wczesno-chrześcijańskiej i średniowiecznej, oddziaływania literatury patrystycznej oraz średniowiecznej na treści symboliczne dzieł sztuki. Prowadzi badania nad współczesną sztuką sakralną, poszukując jej wczesnochrześcijańskich źródeł. Społeczniczka i aktywistka na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, ekspertka w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu, autorka prac badawczych poświęconych tej tematyce. Interesuje się rewitalizacją miast, ruchami miejskimi, ekologią i ochroną środowiska. Od wielu lat działa społecznie  na  rzecz  zachowania  piękna  Kazimierza  Dolnego.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8

Plakat informujący o spotkaniu. Tekst: Rozmowy o sztuce, kulturze i religii. dr Romana Rupiewicz Instytut Historii Sztuki UKSW, "Kosmos  Aniołów I-XIV wiek", 12 września 2023, godz. 16.00, Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8. Wstęp wolny.