Narodowe Czytanie 2023

NARODOWE CZYTANIE 2023
9 września 2023 r. (sobota), godz. 11.00

W sobotę 9 września zapraszamy czytelników, mieszkańców miasta i okolic na spektakl w wykonaniu bibliotekarzy, który powstał na podstawie “Nad Niemnem”, najpopularniejszej powieści Elizy Orzeszkowej będącej lekturą tegorocznej edycji Narodowego Czytania.

Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów i Korczyńskich (…) wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu. Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. – napisał w liście inaugurującym XII edycję Narodowego Czytania Prezydent RP Andrzej Duda.

Zapraszamy do licznego uczestnictwa w naszym puławskim Narodowym Czytaniu, w trakcie którego będzie można opieczętować przyniesioną lekturę specjalnie wydanym na tę okoliczność stemplem.

Mediateka, ul. Wojska Polskiego 2 /sala widowiskowa/

Plakat informacyjny. Tekst: Narodowe Czytanie 2023, 9 września, godz. 11.00, Mediateka, ul. Wojska Polskiego 2 /sala widowiskowa/, spektakl "Nad Niemnem" w wykonaniu bibliotekarzy.