Rok Romantyzmu Polskiego – wystawa

Grafika przedstawia popiersia Adama Mickiewicza, Julisza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida. Powyżej tytuł: "2022. Rok Romantyzmu Polskiego".

Dwieście lat temu, w 1822 roku w Wilnie ukazały się “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza,
które jako manifest nowego nurtu w literaturze, sztuce i kulturze zapoczątkowały epokę romantyzmu w Polsce
.

Romantyzm to “epoka, która przyniosła Polsce genialnych twórców i wybitne dzieła. Ukształtowała patriotyzm, duchowość i postawę moralną Polaków. W romantyzmie zrodziła się fundamentalna dla naszego narodu idea niepodległościowa (…). Jest obecny w każdym pokoleniu i każde pokolenie na nowo i w różnych aspektach odkrywa jego bogate dziedzictwo” (https://romantyzm2022.pl/o-obchodach).

Włączając się w obchody dwustulecia Romantyzmu Polskiego zapraszamy do zapoznania się z wystawą “Rok Romantyzmu Polskiego 2022”, przybliżającej jego znaczenie i wartość dla polskiej kultury oraz czołowych przedstawicieli epoki: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego.

Wystawa prezentowana jest na terenie zielonym Biblioteki Miejskiej przy ul. Głębokiej 7A.

Wystawa on-line: Rok Romantyzmu Polskiego

Zdjęcie wystawy "Ropk Romantyzmu Polskiego" zamontowanej na ogrodzeniu wokół terenu Biblioteki Miejskiej, przy ul. Głębokiej.

Zdjęcie wystawy "Ropk Romantyzmu Polskiego" zamontowanej na ogrodzeniu wokół terenu Biblioteki Miejskiej, przy ul. Głębokiej. Widok na trzy plansze będące elementem wystawy.

Zdjęcie wystawy "Ropk Romantyzmu Polskiego" zamontowanej na ogrodzeniu wokół terenu Biblioteki Miejskiej, przy ul. Głębokiej.