“Polski Molier” – wystawa

Grafika informująca o wystawie poświęconej Aleksandrowi Fredro.

“Polski Molier” – wystawa literacka

Aleksander Fredro to najwybitniejszy polski komediopisarz, ale także pamiętnikarz, poeta i żołnierz kampanii napoleońskich. Wnikliwy obserwator rzeczywistości posługujący się dosadnym słownictwem i komizmem, którego utwory dramatyczne do dziś odgrywane na deskach teatrów całej Polski przyciągają liczną publiczność. 

Z okazji 230. rocznicy urodzin pisarza Sejm RP ustanowił Aleksandra Fredrę Patronem Roku 2023. Włączając się obchody jubileuszowe zapraszamy do zapoznania się z wystawą “Polski Molier” przybliżającą najważniejsze fakty z życia komediopisarza, jego potyczki z losem, a także trudności i sukcesy jego kariery literackiej.

Wystawa prezentowana jest w Mediatece, ul. Wojska Polskiego 2.

W ramach obchodów Patrona Roku zapraszamy:

        ♦ młodzież z klas 4 – 8 ze szkół podstawowych na prezentację pt. “Patroni Roku 2023” poświęconą M. Kopernikowi, W. Szymborskiej i A. Fredro. Umawianie terminów spotkań pod nr tel. 81  45 11 903

       ♦ młodzież z klas 7-8 ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych na wykład pt. “Smutny komediopisarz” poświęconą Aleksandrowi Fredro. Umawianie terminów spotkań pod nr tel. 81 45 11 910.

Plansza tytułowa wystawy literackiej pt. "Polski Molier" przygotowanej z okazji obchodów Patrona Roku 2023. Na planszy grafika przedstawiająca popiersie Aleksandra Fredry, poniżej autograf pisarza oraz napis Aleksander Fredro 1793-1896 i logo Biblioteki Miejskiej w Puławach.

Zdjęcie prezentujące fragment wystawy pt. "Polski Molier" zamontowanej na ścianie.