“Moja przygoda z książką” – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny „Moja przygoda z książką”
14 – 25 lutego 2022 r.

 

W ramach “Ferii zimowych zawsze z książką” zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat do udziału w konkursie plastycznym “Moja przygoda z książką”, polegającym na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki.

Na konkurs można zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną samodzielnie, w formacie A4. Praca nie może być przestrzenna, ani wykonana z odstających od kartki materiałów. Prace konkursowe należy składać od 14 do 25 lutego 2022 r. w Oddziale dla dzieci (ul. Głęboka 7A) lub w siedzibie wybranej Filii Biblioteki Miejskiej.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 5 marca 2022 r. na stronie internetowej Biblioteki. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Najciekawsze prace zostaną także wydrukowane na spersonalizowanej pocztówce, którą otrzymają jej autorzy oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w holu Biblioteki przy ul. Głębokiej 7A.

Regulamin konkursuKarta zgłoszenia (załącznik nr 1)

Zapraszamy do zabawy!

Plakat promujący Ferie zimowe. W prawym górnym rogu logo Biblioteki Miejskiej umieszczone na kredce, obok duży napis: "Ferie zimowe zawsze z książką". Poniżej, w centrum plakatu napis: "Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-12 lat "Moja przygoda z książką" (najciekawsze prace zostaną wydrukowane w formie spersonalizowanej pocztówki). Prace konkursowe należy składać w terminie 14-25.02.2022 r. w Oddziale dla dzieci (ul. Głęboka 7A) lub Filiach Biblioteki Miejskiej w Puławach. Szczegóły w regulaminie konkursu: www.biblioteka.pulawy.pl oraz w placówkach Biblioteki Miejskiej na terenie miasta. Zapraszamy do zabawy!". Plakat ilustruje rysunek przedstawiający chłopca trzymającego dużą pocztówkę, w tle dwie dziewczynki mające obrazy na sztalugach.