Proces Jezusa… – wykład dr Romany Rupiewicz

“Proces Jezusa i historia odnalezionego wyroku”
wykład dr Romany Rupiewicz
14 marca 2024 r., godz. 17.00

W 1580 roku nieopodal L’Aquili we włoskiej Abruzji, w ruinach starożytnego Amiternum, miasta związanego według lokalnych legend z Poncjuszem Piłatem, odkryto kamienną skrzynię ze starożytnymi dokumentami, wśród których znalazł się wyrok Piłata. Wydarzenie to stało się sensacją w całej Europie. Czy jednak był to prawdziwy wyrok? Czy może falsyfikat stworzony dla potrzeb anty-judaistycznej propagandy?

To odkrycie doprowadziło do zmian w myśleniu o procesie Jezusa w okresie nowożytnym. W konsekwencji powstały liczne nietypowe dzieła sztuki, które do dzisiaj burzą nasze stereotypowe myślenie o obrazach, na których zatroskany Piłat umywa ręce.

Serdecznie zapraszamy na pasjonujący wykład pt. “Proces Jezusa i historia odnalezionego wyroku”,  podczas którego dr Romana Rupiewicz opowie o procesie Jezusa w świetle prawa rzymskiego, zachowanych dokumentów, historii i kultury. Pokaże także liczne dzieła sztuki od czasów pierwszych chrześcijan aż po wiek XIX, na których Piłat może być zarówno symbolem prawa, jak i nikczemnikiem, który wydał na śmierć Syna Bożego.

Romana Rupiewicz ukończyła historię literatury wczesnochrześcijańskiej oraz historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół ikonografii wczesno-chrześcijańskiej i średniowiecznej, oddziaływania literatury patrystycznej oraz średniowiecznej na treści symboliczne dzieł sztuki. Prowadzi badania nad współczesną sztuką sakralną, poszukując jej wczesnochrześcijańskich źródeł. Społeczniczka i aktywistka na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, ekspertka w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu, autorka prac badawczych poświęconych tej tematyce. Interesuje się rewitalizacją miast, ruchami miejskimi, ekologią i ochroną środowiska. Od wielu lat działa społecznie  na  rzecz  zachowania  piękna  Kazimierza  Dolnego.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Mediateka, ul. Wojska Polskiego 2 /sala widowiskowa/

dr Romana Rupiewicz. Instytut Historii Sztuki UKSW. "Proces Jezusa i historia odnalezionego wyroku" - wykład. 14 marca 2024 (czwartek), godz. 17.00. Biblioteka Miejska w Puławach, Mediateka, ul. Wojska Polskiego 2, sala widowiskowa, wstęp wolny