Konferencja “Być na czasie – czas na TIK”

Konferencja edukacyjna “Być na czasie – czas na TIK” dla pracowników puławskiej oświaty
9 maja 2023 r.

Wydarzenie odbędzie się w budynku Mediateki przy ul. Wojska Polskiego 2 i przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za organizację oświaty w powiecie puławskim, dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy oraz koordynatorów i uczestników projektów międzynarodowych, w tym ERASMUS+.

Cele konferencji:

  • podniesienie praktycznych kompetencji pracowników sektora oświaty w zakresie celowej implementacji narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji;
  • podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie najnowszych kierunków w psychologii i coachingu w edukacji;
  • promowanie korzyści płynących z uczestnictwa w projektach edukacyjnych w oparciu o fundusze krajowe i międzynarodowe, a w szczególności w programach ERASMUS+ i eTwinning;
  • zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności lokalnych jednostek oświatowych poprzez zapoznanie się z konkretnymi rozwiązaniami edukacyjnymi z użyciem TIK, jak również wskazówkami dotyczącymi wnioskowania i partycypacji w projektach;
  • włączenie nowoczesnych zasobów Mediateki do lokalnej oferty edukacyjnej placówek;
  • inicjowanie zmian na rzecz środowiska lokalnego poprzez prezentację dotychczasowych projektów szkół powiatu puławskiego będących ich beneficjentami.

Uczestników konferencji czekają liczne wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne z udziałem nie tylko lokalnych i zagranicznych nauczycieli czy partnerów strategicznych, lecz również ogólnopolskich autorytetów w  zakresie innowacji TIK, eTwinningu, psychologii i coachingu inspirujących na co dzień edukację do publicznej debaty o kierunku wieloaspektowych zmian niezbędnych do podniesienia jej efektywności.

Wydarzenie jest bezpłatne i w całości realizowane będzie w formule stacjonarnej. Ewentualne koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy pokrywają z własnych środków. Organizatorzy zapewniają ponadto materiały konferencyjne i wyżywienie.

Niezbędnym wymogiem jest rejestracja w celu zapewnienia miejsca dla wszystkich zainteresowanych.

Program konferencji oraz formularz rejestracji znajdują się w linku https://forms.gle/a6F3k7hkaVR2Ccm26.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku i stronach internetowych organizatorów.

Bądź na czasie, bądź na TIK!

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach, Biblioteka Miejska w Puławach i POK “Dom Chemika”.