BIBLIOTEKA W CZASACH PANDEMII

OD 15 CZERWCA 2021 R. PRZYWRACAMY WOLNY DOSTĘP DO KSIĘGOZBIORU W REŻIMIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYM Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZKU:

♦ DEZYNFEKCJI RĄK
♦ ZAKRYWANIA UST I NOSA
♦ ZACHOWANIA DYSTANSU (1,5 – 2 m)
♦ ZACHOWANIA LIMITU OSÓB (1 OSOBA NA 15 m2)

NIEDOSTĘPNE POZOSTAJĄ:

♦ CZYTELNIE
♦ STANOWISKA KOMPUTEROWE

Infografika informująca o godzinach otwarcia biblioteki i danych teleadresowych. Tekst: "Godziny otwarcia. Biblioteka Główna, ul.Głęboka 7A: poniedziałek: 8.00 – 15.00, wtorek– piątek: 10.00 – 18.00. Filia nr 1, poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00. Filia nr 2: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00, środa: 10.00 – 18.00. Filie: 3, 4, 5, 7: poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00. Zapraszamy. Rezerwacja telefoniczna: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7A – Wypożyczalnia dla dorosłych tel. 81 45 11 903, Oddział dla dzieci i młodzieży tel. 81 45 11 902, Filia nr 1, ul. Lubelska 25, tel. 81 45 11 915, Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 7, tel. 81 45 11 982, Filia nr 3, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81 45 11 983, Filia nr 4, ul. Włostowicka 36, tel. 81 45 11 984, Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8, tel. 81 45 11 985, Filia nr 7, ul. 6-go Sierpnia 30, tel. 81 45 11 927".

Godziny pracy Biblioteki obowiązujące od dnia 15 czerwca 2021 r.:

Biblioteka Miejska w Puławach
ul.Głęboka 7A

poniedziałek: 8.00 – 15.00
wtorek– piątek: 10.00 – 18.00

Filia nr 1
ul. Lubelska 25

poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00

Filia nr 2
ul.Sienkiewicza 7

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 16.00
środa: 10.00 – 18.00

Filia nr 3
ul. Eustachiewicza 3

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Filia nr 4
ul. Włostowicka 36

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Filia nr 5
ul. Legionu Puławskiego 8

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Filia nr 7
ul. 6-go Sierpnia 30

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

UWAGA!
W czasie godzin otwarcia filii obowiązują krótkie przerwy na dezynfekcję.


W SOBOTY BIBLIOTEKI NIECZYNNE

       Informacje szczegółowe:

 1. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia. Czytelnie i stanowiska komputerowe nie będą udostępniane użytkownikom. Wydarzenia kulturalne zostają zawieszone do odwołania.
 2. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk.
 3. Przy stanowisku obsługi może przebywać maksymalnie jedna osoba. Pozostali czytelnicy proszeni są o czekanie z zachowaniem zgodnej z obowiązującymi przepisami odległości.
 4. Ilość czytelników, którzy będą mogli korzystać jednocześnie z bibliotek to:
  – budynek główny: wypożyczalnia dla dorosłych – sześć osób, wypożyczalnia dla dzieci – sześć osób
  – Filia nr 1 – jedna osoba
  – Filie nr 2 – dwie osoby
  – Filie nr 3,4,5,7 – cztery osoby.
 5. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników poddawane są kwarantannie.
 6. Zachęcamy do przeglądania naszego katalogu on-line; tworzenia listy i zamawiania książek:
  – zdalnie za pośrednictwem konta czytelnika i katalogu on-line
  – telefonicznie bądź mailowo; e-mail: zamow@biblioteka.pulawy.pl

Wcześniejsze zamówienie pozwoli przygotować zestaw pozycji według zgłoszonego zapotrzebowania. Usprawni to obsługę (będzie szybciej i bezpieczniej).

       Rezerwacje i zamówienia książek:

  Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7A – Wypożyczalnia dla dorosłych tel. 81 45 11 903
  Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 7A – Oddział dla dzieci i młodzieży tel. 81 45 11 902
  Filia nr 1, ul. Lubelska 25, tel. 81 45 11 915
  Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 7, tel. 81 45 11 982
  Filia nr 3, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81 45 11 983
  Filia nr 4, ul. Włostowicka 36, tel. 81 45 11 984
  Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8, tel. 81 45 11 985
  Filia nr 7, ul. 6-go Sierpnia 30, tel. 81 45 11 927

Powyższe regulacje obowiązują do odwołania.

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu do kierownictwa Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu,  w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Podjęte ograniczenia, niezbędne ze względów bezpieczeństwa, mogą wydłużyć czas obsługi czytelników. Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość oraz dostosowanie się do nowych zasad.