Giotto. Malarz mistyczny… – spotkanie z dr Romaną Rupiewicz

“Giotto. Malarz mistyczny między gotykiem a renesansem”
wykład dr Romany Rupiewicz

9 lutego 2024 r., godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy na wykład “Giotto. Malarz mistyczny między gotykiem a renesansem”, podczas którego dr Romana Rupiewicz zabierze słuchaczy w wirtualną podróż do Florencji, Asyżu, Padwy i Bolonii, by opowiedzieć o największych dziełach malarza cieszącego się już za życia wielką sławą, przez kronikarzy, poetów i artystów jego epoki, m.in. Dantego, Boccacia, Petrarkę, Cennino Cenniniego i znane postacie kolejnych stuleci uznawanego za reformatora sztuki. Giotto przezwyciężył modny wówczas styl bizantyński i odnalazł zupełnie nowy sposób budowania głębi, skupiając uwagę na gestach i emocjach. Obrazował sceny religijne w sposób mistyczny osadzając je w realnej przestrzeni mieszczańskich wnętrz lub pejzażu. Artysta czerpiący inspirację z natury był jednym z najważniejszych prekursorów renesansu. 

Romana Rupiewicz ukończyła historię literatury wczesnochrześcijańskiej oraz historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół ikonografii wczesno-chrześcijańskiej i średniowiecznej, oddziaływania literatury patrystycznej oraz średniowiecznej na treści symboliczne dzieł sztuki. Prowadzi badania nad współczesną sztuką sakralną, poszukując jej wczesnochrześcijańskich źródeł. Społeczniczka i aktywistka na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, ekspertka w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu, autorka prac badawczych poświęconych tej tematyce. Interesuje się rewitalizacją miast, ruchami miejskimi, ekologią i ochroną środowiska. Od wielu lat działa społecznie  na  rzecz  zachowania  piękna  Kazimierza  Dolnego.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8

Plakat informujący o spotkaniu. Rozmowy o sztuce, kulturze i religii. Dr Romana Rupiewicz Instytut Historii Sztuki UKSW "Giotto. Malarz mistyczny między gotykiem a renesansem", 9 lutego 2024 (piątek), godz. 16.00. Biblioteka Miejska w Puławach Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8.