“Sąd nad Jezusem…” wykład dr Romany Rupiewicz

“Sąd nad Jezusem. Kultura, historia, sztuka”
wykład dr Romany Rupiewicz
21 marca 2024 r., godz. 16.00

W tym szczególnym czasie Wielkiego Postu serdecznie zapraszamy na pasjonujący wykład poświęcony pasji Jezusa z Nazaretu. Będzie to opowieść o Jezusie i Piłacie w ok. 33 r. po Ch., oraz o tym co wydarzyło się w Jerozolimie, jakie mamy prawdziwe świadectwa tego procesu i czy wyrok Piłata się zachował?

Romana Rupiewicz opowie w jaki sposób postrzegano proces Syna Bożego w kulturze na przestrzeni wieków. Jak wydarzenie sądu nad Jezusem było wykorzystywane do szerzenia wrogości wobec Żydów, poprzez manipulację faktami i tworzenie fikcyjnych dokumentów. Omówi także interesujące dzieła sztuki polskiej i europejskiej, wyjątkowe pod względem ideowym. W obrazach zobaczymy liczne apokryfy i legendy i poznamy rzekomo prawdziwe dokumenty z procesu Jezusa.

Romana Rupiewicz ukończyła historię literatury wczesnochrześcijańskiej oraz historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół ikonografii wczesno-chrześcijańskiej i średniowiecznej, oddziaływania literatury patrystycznej oraz średniowiecznej na treści symboliczne dzieł sztuki. Prowadzi badania nad współczesną sztuką sakralną, poszukując jej wczesnochrześcijańskich źródeł. Społeczniczka i aktywistka na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, ekspertka w zakresie ochrony zabytków i krajobrazu, autorka prac badawczych poświęconych tej tematyce. Interesuje się rewitalizacją miast, ruchami miejskimi, ekologią i ochroną środowiska. Od wielu lat działa społecznie  na  rzecz  zachowania  piękna  Kazimierza  Dolnego.

Wstęp wolny. Zapraszamy!

Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8

dr Romana Rupiewicz. "Sąd nad Jezusem. Kultura, historia, sztuka", 21 marca 2024 (czwartek), godz. 16.00, Biblioteka Miejska w Puławach, Filia nr 5, ul. Legionu Puławskiego 8. Wstęp wolny