Program “Profilaktyka 40 Plus”

Infografika programu "Profilaktyka 40 plus". W prawym górnym rogu logo akcji "Profilaktyka 40 plus". Tekst: "Odkładanie badań na później, to ryzyko późnego wykrycia choroby. #badaMYsię". Obok okrągła grafika przedstawiająca uściśnięte dłonie, tekst: "Dla osób od 40. roku życia". Poniżej na pasku "sprawdź na: www.gov.pl/profilaktyka" i logo: "Polski Ład, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia".

Skorzystaj z bezpłatnych badań diagnostycznych programu “Profilaktyka 40 Plus” dla osób powyżej 40. roku życia

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Infografika programu "Profilaktyka 40 plus" informujaca jak skorzystać z bezpłatnego pakietu badań przez osoby powyżej 40 roku życia. Grafika zawiera cztery punkty z tekstem: "1. wypełnij ankietę Profilaktyka 40 plus umieszczoną w IKP. To pomoże nam ocenić czynniki ryzyka, 2. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz e-skierowanie na dopasowany do Ciebie pakiet badań. Nie musisz go drukować ani pobierać! 3. Zgłoś się na badanie w placówce, która realizuje program. Weź ze sobą dowód osobisty., 4. Wyniki badań otrzymasz na IKP, lub w placówce w której zrobiłeś badanie". Poniżej ikona telefonu i tekst: "Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem inforlinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. Sprawdź na www.gov.pl/profilaktyka". Na dole pasek z zamieszczonymi logo: "Polski Ład, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fudndusz Zdrowia". w Prawym górnym rogu logo akcji "Profilaktyka 40 plus".

Do programu kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe za pośrednictwem:
       ♦
Internetowego Konta Pacjenta
       ♦
infolinii 22 735 39 53 – (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. Po jej wypełnieniu, system wygeneruje elektroniczne skierowanie, na podstawie którego będą zrobione badania. Każdy pacjent może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Pacjenci sami mogą wybrać miejsce zrobienia badań spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu – nie obowiązuje rejonizacja.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla konkretnej osoby, zależy od odpowiedzi jakich udzieli ona w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
       1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
       2.
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
       3. stężenie glukozy we krwi;
       4.
AlAT, AspAT, GGTP;
       5.
poziom kreatyniny we krwi;
       6.
badanie ogólne moczu;
       7.
poziom kwasu moczowego we krwi;
       8.
krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
       1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
       2.
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
       3.
stężenie glukozy we krwi;
       4.
AlAT, AspAT, GGTP;
       5.
poziom kreatyniny we krwi;
       6.
badanie ogólne moczu;
       7.
poziom kwasu moczowego we krwi;
       8.
krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
       9.
PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
       1. pomiar ciśnienia tętniczego;
       2.
pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
       3.
ocena miarowości rytmu serc

Gdzie można wykonać badania?
Uprawnieni mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu. Każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który realizuje program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych  oraz miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania

Infografika programu "Profilaktyka 40 plus". W prawym górnym rogu logo akcji "Profilaktyka 40 plus". Tekst: "Odkładanie badań na później, to ryzyko późnego wykrycia choroby. #badaMYsię". Obok okrągła grafika przedstawiająca uściśnięte dłonie, tekst: "Dla osób od 40. roku życia". Poniżej na pasku "sprawdź na: www.gov.pl/profilaktyka" i logo: "Polski Ład, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia".