PONOWNE OTWARCIE BIBLIOTEKI

Biblioteka i Filie są otwarte!
Choć w reżimie sanitarnym, z maseczką/przyłbicą na twarzy zapraszamy do wypożyczania książek. Czekamy na Was!

Do odwołania w Bibliotece Głównej i Filiach nie ma bezpośredniego dostępu Czytelnika do księgozbioru i prasy. Nieczynne są czytelnie, nie ma także możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu. Działalność kulturalna i edukacyjna jest zawieszona.

Zwrot i wypożyczanie książek odbywa się pojedynczo przy wydzielonych stanowiskach. W celu zminimalizowania czasu bezpośredniej obsługi rekomendujemy wypożyczenia za pośrednictwem katalogu online, poczty e-mail i zamówień telefonicznych.

Wszystkie oddawane przez czytelników zbiory podlegają 4-dniowej kwarantannie. Informacja o dostępności bądź kwarantannie książki widoczna jest w katalogu on-line.

W trosce o bezpieczeństwo bibliotekarzy i Czytelników konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony osobistej: stosowanie maseczek/przyłbic, jednorazowych rękawiczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego 2-metrowego dystansu między korzystającymi z punktu wypożyczeń.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej oraz fanpage`u Biblioteki na Facebooku.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur.