PONOWNE OTWARCIE BIBLIOTEKI

Grafika przedstawiająca fronton Biblioteki Miejskiej z tabliczką zawieszoną nad kolumnami z tekstem "Biblioteka główna i filie otwarte".

Biblioteka i Filie są otwarte!
Choć w reżimie sanitarnym, z maseczką/przyłbicą na twarzy zapraszamy do wypożyczania książek. Czekamy na Was!

Infografika na temat procedur obowiązujących w Bibliotece w czasie pandemii, utrzymana w kolorystyce białoczerownożółtych poziomych pasów. Tekst: "Drodzy Czytelnicy! W trosce o wspólne bezpieczeństwo - zminimalizowanie ryzyka zakażeniem prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur. Do biblioteki wchodzimy pojedynczo". Poniżej grafiki, wraz z podpisem, przedstawiające zasady korzystania z Biblioteki. "1. Zamów książki telefonicznie poprzez katalog on-line albo pocztą e-mail, 2. Noś maskę ochronną, 3. Włóż rękawiczki ochronne, 4. Zachowaj odstęp - 2 metry, 5. Obowiązkowo zdezynfekuj ręce, 6. Czytelnicy obsługiwani są pojedynczo, 7. Samoobsługowy zwrot książek. Brak wolnego dostępu do księgozbioru."

Do odwołania w Bibliotece Głównej i Filiach nie ma bezpośredniego dostępu Czytelnika do księgozbioru i prasy. Nieczynne są czytelnie, nie ma także możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu. Działalność kulturalna i edukacyjna jest zawieszona.

Zwrot i wypożyczanie książek odbywa się pojedynczo przy wydzielonych stanowiskach. W celu zminimalizowania czasu bezpośredniej obsługi rekomendujemy wypożyczenia za pośrednictwem katalogu online, poczty e-mail i zamówień telefonicznych.

Wszystkie oddawane przez czytelników zbiory podlegają 4-dniowej kwarantannie. Informacja o dostępności bądź kwarantannie książki widoczna jest w katalogu on-line.

W trosce o bezpieczeństwo bibliotekarzy i Czytelników konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony osobistej: stosowanie maseczek/przyłbic, jednorazowych rękawiczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego 2-metrowego dystansu między korzystającymi z punktu wypożyczeń.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej oraz fanpage`u Biblioteki na Facebooku.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur.