Biblioteka otwarta

BIBLIOTEKA OTWARTA

Z dniem 11 maja Biblioteka Miejska wznowiła działalność. Zgodnie z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 (dostępnymi na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki) oraz z rekomendacjami Biblioteki Narodowej, otwarcie Biblioteki ma ograniczony zakres.

Do odwołania w Bibliotece Głównej i Filiach nie ma bezpośredniego dostępu Czytelnika do księgozbioru i prasy. Nieczynne są czytelnie, nie ma także możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych i Internetu. Zawieszona została działalność kulturalna i edukacyjna. Zmienione zostały godziny otwarcia.

Zwrot i wypożyczanie książek odbywa się pojedynczo przy wydzielonych stanowiskach. Wypożyczenia realizowane są za pośrednictwem katalogu online, poczty e-mail i zamówień telefonicznych.

Wirus SARS-COV-2 może przetrwać przez pewien czas poza organizmem ludzkim. Aby ochronić publikacje przez możliwym skażeniem i rozprzestrzenianiem się wirusa, zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej, wszystkie oddawane przez czytelników zbiory podlegają 4-dniowej kwarantannie. Informacja o dostępności bądź kwarantannie książki widoczna jest w katalogu online.

W trosce o bezpieczeństwo bibliotekarzy i Czytelników konieczne jest przestrzeganie zasad ochrony osobistej: stosowanie maseczek/przyłbic, jednorazowych rękawiczek, obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego 2-metrowego dystansu między korzystającymi z punktu wypożyczeń. O wszelkich zmianach Biblioteka będzie informować na bieżąco na stronie internetowej oraz fanpage`u Biblioteki na Facebooku.


Nowe zasady udostępniania zbiorów w załączeniu.